PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀ NHẬP HỌC
SWINBURNE VIỆT NAM

Profile

HOÀN TẤT ĐĂNG KÝ

Nam
Nữ
Chưa biết
Cơ bản
Khá
Tốt
Truyền thông đa phương tiện
Khoa học máy tính
Kinh doanh
Không
Tôi cam đoan những lời khai trong phiếu này là đúng sự thật. Nếu sai tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm. Tôi đã đọc kỹ và đồng ý tuân thủ nghiêm túc các quy định, chính sách, quy định tài chính của Swinburne Vietnam và đóng học phí đúng hạn quy định.
Họ chữ đêm và tên thí sinh (viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu) *
Giới tính:
Ngày tháng năm sinh *
Nơi sinh* [ Tỉnh/ Thành phố] 
Dân tộc *
Quốc tịch *
Trường THPT* ( Ghi rõ tên trường)
Tỉnh/ Thành phố
Quận/ huyện
Đối với thí sinh chưa tốt nghiệp: điểm trung bình năm lớp 11 hoặc 12
Đối với thí sinh đã tốt nghiệp:
Năm tốt nghiệp THPT
Xếp loại tốt nghiệp
Điểm tốt nghiệp
Trình độ tiếng anh của bạn
Chứng chỉ tiếng anh nếu có
Hộ khẩu thường trú* (ghi rõ xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố):
Số CMTND* (Hoăc hộ chiếu):
Ngày cấp
Nơi cấp
Họ và tên phụ huynh (bố, mẹ hoặc người giám hộ):
Ngành đăng ký*: cập nhật theo quy chế tuyển sinh
Các giấy tờ cần thiết để hoàn thành hồ sơ:
Thí sinh cần upload đầy đủ hồ sơ cho quá trình xét tuyển; các hồ sơ về ảnh chân dung, chứng minh thư / hộ chiếu, kết quả học tập / học bạ là các mục bắt buộc cần phải có để xem xét xét tuyển; hồ sơ các mục còn lại có thể bổ sung sau nếu chưa có
Đăng kí phỏng vấn xét học bổng Swinburne Việt Nam*: